Tuesday, 25 May 2010

Petha gwell i neud na magu teulu?

Wel, mae'n debyg fod hyn yn fwy gwir nag erioed wrth edrych ar y ffigyrau diweddar ar raddfa genidigaeth yng Orllewin Ewrop. Yr Almaenwyr mae'n debyg sydd yn effeithio y ffigyrau fwyaf ond beth am yn nes adref?

Wel ym Mhrydain cafwyd 706,248 genedigaeth yn ystod 2009 oi gymharu ag 708,711 yn ystod 2008. Gostyniad bach iawn felly sydd yn groes i beth sydd wedi bod yn digwydd yn y degawd diwethaf. Yn 1999, cafwyd 621,872 genedigaeth.

Beth sydd yn dal i newid ag yn bownd o boeni ein ffrinidau saesnig ydi pwy ymysg y boblogaeth sydd yn rhoi genedigaeth. Na, dim son am straeon a am famau ifanc ydwi yma, yn wir mae nw yn bahafio yn well yn ddiweddar: lawr 5,000 i 43,000 yn 2009.

Yn hytrach son ydwi am un o hoff pynciau y daily mail gwarthus sef genedigaethau i famau sydd yn dod o du allan i'r DU. Bellach mae 24.7% o blant yn cael ei geni i famau cafodd eu hunain eu geni y tu allan i'r DU o gymharu a 14.3% yn 1999. Ydi hyn yn broblem? I mi nadi ond yn anffodus i lawer bydd yn petrol ar dan hull pleidiau Llundain.

Rwan beth am Gymru fach? Wel da ni ychydig tu ol i gyfartaledd y DU gyda Ynys Mon ymysg y radffa uchaf a Cheredigion yn isel dros ben.

Felly bobl annwyl ceredigion, plis, yn lle fotio i'r Lib Dems eto a rhoi ni gyd dan lywodraeth Doriaidd, pam ddim helpu Cymru i godi yn uwch na'r DU drwy rhoi genedigaeth i fwy o blant Cymraeg?!? Na? wel o leiaf pleidleiswch yn gallach tro nesaf.

Gyda'n gilydd dros Gymru,

Y Blogiwr Cymraeg

No comments:

Post a Comment